20180220_114838


Översten på spåret till svarven med ett lok från TÅGAB