Miljö och Kvalitet


 

Närke från ovan

 

Vi på TXG Maintenance arbetar mot att vår verksamhet på Rala kommer att vara miljögodkänd och miljöcertifierad för att klara de krav som ställs på oss och vår omgivning. Vi har en pågående process för detta som beräknas vara klar under 2018.

Det samma gäller arbetsmiljön som är lika viktig. En bra arbetsmiljö med ett högt säkerhetstänk gör att vi kan leverera en förväntad leverans till kund i rätt tid och rätt kvalitet.

Vår samarbetspartner på Rala, Train Alliance Sweden AB som bygger tågserviceanläggningen, har ett högt miljötänk när det gäller deras sätt att bygga. Bolaget har en uttalad målsättning att som första aktör i branschen leverera genomgående miljöcertifierade byggnader där miljömedvetenhet speglar funktioner, materialval, byggnation, avfallshantering, energieffektiv drift, arbetsmiljö och personalsäkerhet. Train Alliance Sweden AB har antagen policy att deras framtida byggnader utifrån Breeams miljöbedömningssystem ska uppvisa hög certifieringsgrad gällande miljömärkning.

Samma höga krav har vi på de övriga samarbetspartners och leverantörer till oss. Dessa skall ha ett miljö och kvalitetstänk som möter våra värderingar.

Det som vi vet är lika viktigt för oss och för våra kunder, är att vi kan leverera en hög kvalitet på de tjänster som vi utför. Ett led i detta är att vi kommer att ha en kvalitetscertifiering så att kunderna och vi vet vad som förväntas av oss.