Säkerhet på arbetsplatsen


Vi på TXG jobbar aktivt med att förhindra arbetsplatsolyckor.
Detta genom dagliga säkerhetsrutiner och processer som styr hanteringen av kunders fordon.
Hjälm, skyddsglasögon och reflexväst är några av de yttre säkerhetsdetaljerna som vi använder dagligen när vi vistas inom vår anläggning.