Vad vi gör


TXG maintenance AB tillhandahåller service och underhåll av spårfordon.

Vår serviceanläggning erbjuder ett komplett program för hjulsvarvning, avisning av tåg samt ett stort antal andra underhålls- och servicetjänster för spårfordon, både för resandetåg och för godstrafiken.

Hjulsvarven är en tandemsvarv av fabrikat Hegenscheidt modell U2000-400D, marknadens kanske mest avancerade och beprövade underhjulssvarv, som även kan utföra reprofilering och komfortsvarvning av järnvägshjul samt svarvning av lösa hjulpar och bromsskivor. Den höga kapaciteten i svarven ger korta och pålitliga omloppstider. Vi kommer även att kunna utföra hjulparsbyten i vår hjulsänk samt oförstörande provning (OFP) i anslutning till hjularbeten i svarven.

Några andra exempel på arbeten vi kommer att kunna erbjuda relaterade till hjulsystemet är bromsbeläggsbyten, byten av stötdämpare och fjädring, byten och kontroll av magnetsken-bromsar samt lager- och lagerboxbesiktning.

Därutöver kommer vår lokverkstad att satsa på mer omfattande fordonsarbeten såsom underhåll och modifieringar, takarbeten, provning, kontroll och återställning av fordon efter olika arbeten samt inte minst rapportering, dokumentation och avvikelsehantering.

Vi har också en avisningsanläggning från november 2018 som med fuktsatt varmluft snabbt och skonsamt avisar även stora mängder snö och is från järnvägsfordon. Fordon med ispåbyggnad måste vintertid avisas innan arbete i serviceanläggningen, men avisningshallen står givetvis öppen även för fordon som enbart behöver avisning.